Regulamin uczestników kursu prawa jazdy

Regulamin ten ustala zasady uczestnictwa w kursie oraz prawa jakie przysługują osobom ubiegającym się o prawa jazdy w OSK AUTOCROSS.

 1. Wyżej wymieniony ośrodek organizuje kursy prawa jazdy na kategorie A, A1, A2 i B.
 2. Osoba ubiegająca się o prawa jazdy może rozpocząć kurs najwcześniej 3 miesiące przed 18 roku życia.
 3. Szkolenie na kat. B obejmuje:
  • naukę teoretyczną (wykłady lub e-learning),
  • naukę praktyczną (jazda – min. 30 godz.).
 4. Szkolenie na kat. A, A1, A2 obejmuje:
  • naukę teoretyczną (wykłady lub e-larning),
  • naukę praktyczną (jazda – min. 20 godz.).
 5. Przed rozpoczęciem kursu należy wypełnić wniosek, który udostępnia ośrodek oraz wpłacić wpisowe w wysokości 400 zł (wpisowe jest wliczone do całości kursu). Wpisowe jest bezzwrotne.
 6. Aktualnie obowiązująca cena kursu oraz godzin dokształcających podana jest każdorazowo na naszej stronie internetowej www.autocross.pl i obowiązuje przez okres 6 miesięcy od zapisu.
 7. Kursant ma możliwość opłacenia szkolenia w ratach.
 8. W przypadku, gdy kursant nie uiszcza rat zostaje skreślony z listy uczestników.
 9. W przypadku nie stawienia się na jadę kursant ponosi koszt tak jak za dodatkową godzinę jazdy.
 10. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego kursant musi przystąpić do egzaminu wewnętrznego tj. testów i jazdy samochodem na której są sprawdzane umiejętności praktyczne tj. jazda na placu manewrowym oraz jazda w ruchu miejskim (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku należy powtórzyć egzamin).
 11. W przypadku rezygnacji z kursu:
  • jedna godzina wykładów wynosi – 1/3 kosztu godziny dokształcającej
  • jedna godzina jazdy samochodem – koszt godziny dokształcającej
  • jedna godzina jazdy motocyklem – koszt godziny dokształcającej
  Kursant ponosi koszt za wykorzystanie godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.
 12. Kursant ma prawo wyboru instruktora oraz terminu jazdy.
 13. Po przebytym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.
 14. Wszelkie uwagi należy kierować do właściciela firmy.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 roku.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile zapłacę za egzamin praktyczny w WORDzie?

  Aktualna cena egzaminu praktycznego na prawo jazdy w WORDzie w Rzeszowie wynosi około 180-200 złotych. Jednakże, warto sprawdzić aktualne ceny na oficjalnej stronie internetowej WORD Rzeszów lub bezpośrednio u pracowników biura egzaminacyjnego. Cena egzaminu może się różnić w zależności od kategorii prawa jazdy oraz od danego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

  Aktualny cennik znajdziesz na stronach WORD Rzeszów.

 • Co to jest PKK?

  Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

  Sprawdź nasz artykuł "Co to jest PKK - Profil Kandydata na Kierowcę?"

 • Jakie są wszystkie koszty kursu na prawo jazdy?

  Na koszt prawa jazdy składa się:

  • Kurs teoretyczny i praktyczny (Sprawdź aktualną cenę w zakładce Cennik)
  • Badania Lekarskie (Dla naszych Kursantów 100zł (cena na dzień 15.03.2023)
  • Wykonanie fotografi o wymiarach 3,5 × 4,5cm
 • Jak długo jest ważny kurs nauki jazdy?

  W świetle obowiązującego prawa, kurs nauki jazdy nie ma określonej daty ważności. Kurs jest ukończony po zdaniu egzaminu na prawo jazdy i uzyskaniu pozytywnego wyniku. Po zdobyciu prawa jazdy, kurs nauki jazdy traci swoje znaczenie, a ważność prawa jazdy zależy od kraju i prawa, które zostało wydane. W Polsce prawo jazdy kategorii B jest ważne przez 15 lat, po czym należy je odnowić.

 • Co się dzieje, jeśli ktoś nie zda egzaminu teoretycznego (WORD)?

  Jeśli ktoś nie zda egzaminu teoretycznego w WORD (Wydziale Ośrodka Ruchu Drogowego), zazwyczaj ma możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. W większości przypadków, po niezdaniu egzaminu teoretycznego, kursant musi poczekać kilka dni, zanim będzie mógł przystąpić do egzaminu ponownie, w zależności od dostępnych terminów. Brak zdanego egzaminu teoretycznego nie dopuszcza do egzaminu praktycznego.

  Za każdy egzamin należy wnieść nową opłatę egzaminacyjną.