Regulamin uczestników kursu prawa jazdy

Regulamin ten ustala zasady uczestnictwa w kursie oraz prawa jakie przysługują osobom ubiegającym się o prawa jazdy w OSK AUTOCROSS.

 1. Wyżej wymieniony ośrodek organizuje kursy prawa jazdy na kategorie A,A1,A2 i B.
 2. Osoba ubiegająca się o prawa jazdy może rozpocząć kurs najwcześniej 3 miesiące przed 18 roku życia.
 3. Szkolenie na kat. B obejmuje:
  • naukę teoretyczną (wykłady – min. 30 godz.),
  • naukę praktyczną (jazda – min. 30 godz.).
 4. Szkolenie na kat. A, A1, A2 obejmuje:
  • naukę teoretyczną (wykłady – min. 30 godz.),
  • naukę praktyczną (jazda – min. 20 godz.).
 5. Przed rozpoczęciem kursu należy wypełnić wniosek, który udostępnia ośrodek oraz wpłacić wpisowe w wysokości 200 zł (wpisowe jest wliczone do całości kursu). Wpisowe jest bezzwrotne.
 6. Kursant ma możliwość opłacenia szkolenia w ratach.
 7. W przypadku, gdy kursant nie uiszcza rat zostaje skreślony z listy uczestników.
 8. W przypadku nie stawienia się na jadę kursant ponosi koszt tak jak za dodatkową godzinę jazdy (Dz. U. nr 217, poz. 1834 – 2005r).
 9. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego kursant musi przystąpić do egzaminu wewnętrznego tj. testów i jazdy samochodem na której są sprawdzane umiejętności praktyczne tj. jazda na placu manewrowym oraz jazda w ruchu miejskim (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku należy powtórzyć egzamin).
 10. W przypadku rezygnacji z kursu:
  • wpisowe 200 zł nie jest zwracane
  • jedna godzina wykładów wynosi – 17zł
  • jedna godzina jazdy samochodem – 45zł
  • jedna godzina jazdy motocyklem – 50zł - plac, 80zł – miasto
  W sytuacji, gdy kursant odbył, chociaż jedną godzinę wykładów lub jazdy ponosi on koszt tak jak za dodatkowe szkolenie tj. w kwotach wskazanych powyżej.
 11. Kursant ma prawo wyboru instruktora, samochodu szkolonego oraz godzin jazdy.
 12. Po przebytym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.
 13. Wszelkie uwagi należy kierować do właściciela firmy.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2013 roku.