Regulamin
REGULAMIN UCZESTNIKÓW KURSU PRAWA JAZDY
 
Regulamin ten ustala zasady uczestnictwa w kursie oraz prawa jakie przysługują osobom ubiegającym się
o prawa jazdy w OSK AUTOCROSS.
 
1. Wyżej wymieniony ośrodek organizuje kursy prawa jazdy na kategorie      A, A1,A2 i B.
2. Osoba ubiegająca się o prawa jazdy może rozpocząć kurs najwcześniej 3 miesiące przed 18 roku życia.
3. Szkolnie na kat. B obejmuje:
a) naukę teoretyczną (wykłady – min. 30godz.)
b) naukę praktyczną (jazda – min. 30 godz.)
4. Szkolenie na kat. A,A1,A2  obejmuje:
a) naukę teoretyczną (wykłady – min. 30 godz.)
b) naukę praktyczną (jazda min. 20 godz.)
5. Przed rozpoczęciem kursu należy przedstawić w Ośrodku PKK( Profil Kandydata na Kierowcę) ,wypełnić wniosek, który udostępnia ośrodek oraz wpłacić wpisowe w wysokości 200 zł (wpisowe jest wliczone do całości kursu)6. Kursant ma możliwość opłacenia szkolenia w ratach.
7. W przypadku, gdy kursant nie uiszcza rat zostaje skreślony z listy uczestników.
8.Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego kursant musi przystąpić do egzaminu wewnętrznego tj. testów i jazdy samochodem, na której są sprawdzane umiejętności praktyczne tj. jazda na placu manewrowym oraz jazda w ruchu miejskim ( w przypadku uzyskania negatywnego wyniku należy powtórzyć egzamin).
9.  Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, oraz do zmiany ośrodka szkolenia. W takiej sytuacji karta przeprowadzonych zajęć jest wydawana kursantowi, celem kontynuacji szkolenia w innym ośrodku szkolenia. 
10.  Kursant ma prawo wyboru instruktora, samochodu szkoleniowego oraz sam  wyznacza termin jazdy.
11. Po przebytym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę.
12.   Wszelkie uwagi należy kierować do właściciela firmy.